Ki nyeri az idei foci VB-t?

Tippelj és nyerj! Garantált ajándék a helyesen tippelőknek!


Ki nyeri az idei foci VB-t? - promóciós játék - Játékszabályzat

A játék célja

A promóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak az Invitel Távközlési Zrt., a TargetMax Kft., és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai (együttesen adatkezelők) által üzletszerzési céllal történő felhasználása.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
 • AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

A regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

Játékszabályzat

1. A játék időtartama

A játék első fordulója 2014. május 14-től 2014. június 11-ig tart. A második forduló június 12-27-ig tart. Sorsolás 2014. július 14-én (döntőt követő nap), 11 órakor. A sorsolás számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint. A sorsolást az AEGONdirekt.hu cégvezetője és adatvédelmi felelőse felügyeli. A sorsolás eredményét a nyertesek azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője, támogatója és megvalósítója

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék fő támogatója az Invitel Távközlési Zrt., (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10., cégjegyzékszám: 13-10-040575, adószám: 12069316-2-44), továbbiakban: Fő Támogató.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

3. Nyeremények

Főnyeremény:

A főnyeremény Samsung Smart TV + Xbox 360 + Fifa 2014 játék.

Garantált nyeremények:

Adidas Brazuca Glider focilabda, a 2014-es labdarugó világbajnokság hivatalos labdájának Glider változata.

A Szervező a játékba regisztráló felhasználók között véletlenszerűsen sorsolja ki a főnyereményt. A garantált nyereményeket azok a regisztrált felhasználók kapják ajándékba, akik a regisztráció során helyesen és pontosan megtippelik, melyik két csapat játszik a döntőben, melyik csapat nyeri a 2014-es labdarugó világbajnokságot és mi lesz a rendes játékidőben (a rendes játékidő alatt a 90 percet és a bíró által eszközölt hosszabbítást, amely általában 2-3 perc, kell érteni) a végeredmény.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó május 14. és 2014. június 27. között a valóságnak megfelelő adatokkal regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott webfelületen és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz.

A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon. Ha a játékos ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, és azok közül bármelyik sorsolás útján nyer, akkor az a játékos is nyer, aki a nyertest meghívta. A meghívásos rendszerben jogosultság a nyereményre csak 1 szintig lehetséges, azaz csak a játékba hívó és hívott egymás közötti közvetlen viszonyában érvényes oly módon, hogy ha a meghívott játékos, akkor a meghívó játékos is nyer. 2014. június 27-én a csoportkörök lezárása után, de még az egyenes kieséses szakasz előtt minden addig regisztráltnak lesz lehetősége, hogy felülvizsgálva addigi tippjét új tippet adjon le.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően az általa regisztrációkor megadott e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson, ha regisztrációja érvényes.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj a játékba regisztráló és helyesen és pontosan tippelő játékosok között véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A garantált nyereményeket azok a regisztrált felhasználók kapják ajándékba, akik a regisztráció során helyesen és pontosan megtippelik, melyik két csapat játszik a döntőben, melyik csapat nyeri a 2014-es labdarugó világbajnokságot és mi lesz a rendes játékidőben (a rendes játékidő alatt a 90 percet és a bíró által eszközölt hosszabbítást, amely általában 2-3 perc, kell érteni) a végeredmény.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti és sikeres azonosítás után tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor a nyertes ajándék jogosultsága elvész. Ha a megkeresést követően 24 órán belül nem válaszol egyértelműen a kapcsolatfelvételre, akkor a nyertes jogosultsága elvész és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e ki.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertes regisztrációját. Azt a regisztrálót, aki többször, és/vagy valótlan adatokkal regisztrál, törölni kell a játék résztvevői, nyertesei közül. Ha a többszörözés és/vagy a valótlan adat közlése a nyeremény átadást követően derül ki, a nyertes az ajándékot köteles visszaadni. Ilyen esetekben Szervező dönthet, hogy pótnyertes(ek) sorsol ki a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A játékban nem vehetnek részt a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt., AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., azAEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és hozzátartozói, valamint az Invitel Távközlési Zrt. munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel valamint érvényes telefonszámmal és e-mail címmel rendelkező, magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz, és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalán valamint az AEGONdirekt.hu oldalon az adatait (név, irányítószám, település, név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2014. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), a játék Fő Támogatója (Invitel Távközlési Zrt.) és az AEGON Magyarország cégcsoport alább megjelölt tagjai (továbbiakban együttesen az Adatkezelők), visszavonásig, az alább közölt célból kezeljék.

A Szervező, a Fő támogató valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az AEGONdirekt.hu Zrt. adatkezelési azonosítója: 2814-0003.

A TargetMAX Kft. adatkezelési azonosítója: NAIH-56397/2012

Az Invitel Távközlési Zrt. adatkezelési azonosítója: NAIH-54218/2012

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor és a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek annál az adatkezelőnél és felhasználónál, ahol a regisztráló korábbi hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja. Ha a játék ideje alatt vonja vissza hozzájárulását a regisztráló, akkor a nyereményjáték sorsolási adatbázisába nem kerül be, és így nem nyerhet.

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

 • TargetMax Kft: leiratkozas@targetmax.hu
 • Invitel Távközlési Zrt.: 2101 Gödöllő, Pf. 407., info@invitel.co.hu
 • Aegondirekt.hu Zrt.: info@aegondirekt.hu vagy AEGONdirekt.hu leiratkozás

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

Az Adatkezelők rendszereiben tárolt adatokat az Adatkezlők bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adják ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az Invitel Távközlési Zrt. és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében üzleti és kereskedelmi ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom. Nyilatkozatomat önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában tettem.

AEGON Magyarország cégcsoport tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
 • AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

‹ Vissza a főoldalra

Garantált ajándék

Minden helyesen tippelő játékos egy Brazuca Glider focilabdát kap ajándékba.
 

Főnyeremény

Samsung okosTv + XBOX 360 + Fifa 2014 játék. Kell ennél jobb? Minden tippelő játékos részt vesz a sorsoláson.